ZÁPŮJČNÍ PODMÍNKY:

  1. Zboží z půjčovny pronajímáme pouze osobám starším 18-ti let po předložení Občanského průkazu + jednoho dalšího dokladu.
  2. Termín pronájmu je možno osobně při telefonické  domluvě , mailem či prostřednictvím webových stránek předem rezervovat. Není-li rezervovaný předmět pronájmu převzat výpůjčitelem do smluveného termnu, může být zapůjčen dalšímu zájemci o pronájem.
  3. Pronajatý předmět je zapůjčen na základě písemného stvrzení pronájmu (smlouva)
  4. Pronajatý předmět můžete vyzvednout mezi 9.00 a 18.00 hod.Individuální domluva je případně možná telefonicky.
  5. Je-li pronajatý předmět vrácen později než výše uvedeno, je tento den (doba) do pronájmu účtován.
  6. Výpůjčitel skládá vratnou zálohu "kauci" a úhradu půjčovného oproti smlouvy se specifikací pronajatého předmětu.
  7. Vratná kauce je vždy placena předem (lze z ní odečíst půjčovné při vrácení věci) při převzetí zapůjčované věci a úhrada probíhá výhradně v hotovosti.
  8. Pronajatý předmět nesmí být půjčován "třetí straně", za předmět je zodpovědný vždy výpůjčitel.
  9. Předmět pronájmu musí být vrácen ve stejném stavu, v jakém byl zapůjčen - čistý, nepoškozený. V případě silného znečištění bude zákazníkovi účtována částka 200 Kč za vyčištění. V případě, že pronajatá věc je vrácena včas a v pořádku, kauce je vyplacena okamžitě v hotovosti oproti vrácenému zboží (nebude-li od ní odečten poplatek za zapůjčení věci).
  10. V případě poškození se zákazník zavazuje uhradit opravy v plné výši, pokud je ohrožena funkčnost výrobku, hradí výpůjčitel pořizovací cenu výrobku v plné výši a tento je mu následně ponechán.

Výpůjčitel byl při převzetí řádně seznámen s používáním a manipulací s vypůjčeným předmětem, což stvrzuje svým podpisem.